top of page

 

Workshop for skuespillerstudenter

Jeg heter  Bogdan Dumitrescu, jeg er skuespiller, lærer og improvisatør. Jeg skal åpne en workshop med skuespill og improvisasjon.

 

1). Hvem er jeg?

Fra 2001 til 2023 arbeidet jeg som skuespiller, improvisatør, og lærer ved to universiteter i Romania. Som lærer ved universitetet, kombinerte jeg min akademiske bakgrunn og min yrkeserfaring innen skuespill, teater og film, for å inspirere og utdanne neste generasjons skuespillere.

Jeg har en doktorgrad i improvisasjonsteater og kreativitet fra Film og  Teater Universitetet "I.L. Caragiale" i Bucharest, Romania. Der tok jeg også  en bachelorgrad samt en mastergrad i teaterpedagogikk og skuespill.

Jeg har jobbet med teater, film og TV produksjoner. Jeg har også drevet et privat teater i Bucharest i flere år. Jeg er ekspert på å implementere improvisasjon som et verktøy for skuespillere, og teknikken min er påvirket av navn som Viola Spolin, Keith Johnstone, Stanislavski, Meisner, Adler og Maria Knebel.

I doktorgradsarbeidet mitt implementerte jeg det jeg kalte "kontekstuell improvisasjonsteknikk", en teknikk som tar utgangspunkt i improvisasjonsteatrets spesifikke verktøy og bruker dem i den klassiske skuespillerens arbeid.

I årenes løp har jeg også jobbet med toppidrettsutøvere. Jeg har tatt prinsipper fra vitenskapen om idrettstrening og anvendt dem på skuespill, periodisering av trening, undertrening, overtrening og indre motivasjon. Jeg tror ikke på mirakler, jeg tror bare på effektive og konsekvente treningsdager.

For meg er talentet  bare en parameter i ligningen for suksess. De andre er hardt arbeid, viljen til å våge og indre motivasjon.

 

2) Hva?

Jeg kommer til å holde en workshop for skuespillere. Fokuset vil være å overvinne dine barrierer. Utvikle dine evner til å tolke rollen.

Jeg vil hjelpe deg med å fjerne frykten og dine egne hindringer, gjennom praktiske øvelser i en avslappet atmosfære der DU står i fokus.

Vi skal jobbe med dine tekster, dine dramaturgiske forslag, men også med å tolke tekster jeg gir deg. Vi skal jobbe med både scener og monologer.

​3) Hvorfor?

Jeg gjør dette fordi jeg ønsker å forstå den norske skuespillerens tilnærming og for å bli kjent med norsk scenekunst. Jeg ønsker å bygge broer mellom ulike kulturer.

Du gjør dette for å utvikle deg som scenekunstner og for å tilegne deg mer kunnskap om europeisk scenekunst.

4) Hvor?

Du vil få mer informasjon om sted etter påmelding, men intensjonen er å finne egnede lokaler mellom Moss og Oslo, i nærheten av offentlig transport.

 

5) Når?

Sannsynligvis i begynnelsen av mai. Workshopen vil være i helgen, på formiddag , lørdag og / eller søndag.

*Undervisningen vil være på en kombinasjon av norsk / engelsk. Jeg jobber fortsatt med å forbedre min norske uttale og forståelse.

 

 

De pedagogiske målsettingene og litteraturen som støtter den pedagogiske tilnærmingen som jeg skal referere til.

Spørsmålene jeg vil forsøke å besvare, dreier seg om følgende konkrete problemstillinger for deg som skuespiller:

-Hva gjør jeg når jeg ikke vet hvordan jeg skal tilnærme meg rollen?

-Hvordan overvinner jeg frykten, og indre blokkeringer?

-Hvordan oversetter jeg den dramatiske teksten til konkrete oppgaver som er unike for skuespilleren i meg?

-Hvordan klarer jeg å flytte oppmerksomheten fra meg selv til scenepartneren min?

-Hvordan stimuleres kreativiteten som er spesifikk for skuespillerens kunst?

-Hva betyr prinsippet om „real time feedback”?

-Hvordan kan jeg trene opp evnen til å slappe av (to get relaxation) på scenen?

-Hvordan kan jeg holde rollen flevende fra en forestilling til en annen?

Og som bonus, kanskje det viktigste spørsmålet: Hva tror Nina Zarecinaia at hun lærte om skuespillerkunst i slutten av A.P. Cehov „Måken”?

 Litteraturen som støtter den pedagogiske tilnærmingen som jeg skal referere til.

-Stanislavskis system, inkludert metoden for fysisk handling og analyse av handling. (Maria Knebel, Anatoly Vasiliev, Boris Zahava)

-Meisner-teknikken

-Adler-teknikken

-Ion Cojar-metoden (min lærer, en stor skuespillerlærer)

-tilnærming med metoder som er spesifikke for improvisasjonsteater (Viola Spolin, Keith Johnstone, Del Close).

 

Om du er interessert? Send e-post til bogdan.dumitrescu@yahoo.com-

Gi en kort beskrivelse av deg selv, og hvorfor du ønsker å delta på denne workshopen.

Har du spørsmål, vil jeg forsøke å besvare dem etter beste evne. Jeg kommer tilbake med flere svar/spørsmål.

Workshopen er gratis for skuespillerstudenter.

Nedenfor er noen videoer av noen av elevene mine. Arbeidsmateriale: Tsjekhov og samtidsteater. (2. og 1. studieår)

 I 2017 jobbet jeg med en gruppe skuespillerstudenter i forbindelse med et av doktorgradseksperimentene mine.

En måned inn i workshopen stilte jeg dem noen spørsmål om workshopen min. Her er ett av spørsmålene og studentenes svar:

 

Hva er det viktigste du har lært i løpet av min improvisasjonsworkshop?

(13 var)

 

1)Først og fremst syntes jeg konseptet med å ikke si "nei" til partneren din var ekstremt viktig og interessant. Det faktum at "nei" ikke brukes i improvisasjon. Igjen, gjennom ulike leker har vi lært å lytte til partneren vår hele veien, lytte til hva de har å si, slik at vi også kan gi vår "replikk". "Irsk sang" het en av improvisasjonslekene, og selv om rollen er å gi gode rim, tror jeg det viktigste i denne leken er å lytte til partneren.

 

2) Jeg lærte på nytt å ha det gøy, komme over frykten min og tvinge fantasien til å jobbe til enhver tid . Jeg har til og med lært å akseptere feilene mine som normale og nyttige.

 

3) Det viktigste er å ikke være redd, ikke være sta og å nyte det andre gjør.

 

4) Fokuser på partneren, alt kommer fra partneren og fra hodet vårt.

 

5) At ethvert forslag jeg får, ikke stenger veien, men fortsetter å legge til.

 

6) Det er ikke noe galt, det er uoppmerksomhet og frykt.

 

7) Ingenting er galt, prøv å eie feilen, ut av feilen kommer komedie.

 

8) Tilpass deg raskt til enhver situasjon og ikke skamme deg over ideene dine. 

At det kan bli bra uten å måtte forberede noe på forhånd, hvis du har mot til å kaste deg ut i det, innenfor rammene av noen regler; at du er nok som du er, du er god nok; 

 

9) Avspenning, først og fremst, og ekte samhandling - her og nå.

 

10) Det var på dette tidspunktet jeg begynte å forstå hva "avslapping" på scenen egentlig betyr. Også det å fokusere i nuet og gi slipp på feil. Det trente opp evnen min til lett å endre ideer. 

 

11) Et øyeblikks uoppmerksomhet og du gikk glipp av øyeblikket, aksepter alltid et forslag! 

 

12) Å være til stede, akseptere partnerens forslag, stole på forslaget ditt og gjennomføre det til slutt, ikke være stolt og vite hvordan du skal gå videre når du står fast.

 

13) Det finnes ikke noe meg, det finnes bare oss.

 

                                                      *p.s.- når jeg er i pedagogisk tvil, leser jeg elevenes svar på nytt*

second year, Acting, A.P. Cehov material. Nina Zarecinaia- Treplev scene, act 4.

second year, Acting, A.P. Cehov, "Platonov"

first year, Acting, contemp. "Shame"

first year, contemp theatre

Cehov again, second year, Elena Andreevna- Sonia, "Uncle Vania"

bottom of page