top of page

Bogdan Dumitrescu actor in 2019, HBO serie                                    me, some 20 years ago. Bogdan Dumitrescu actor 2003

Bogdan Dumitrescu,

director and scriptwriter

"pozitiv"(short movie, 2008)

Cast: Dan Bordeianu, Carmen Lopazan, 

Vitalie Bantas, Ion Bechet,

Madalina Ghitescu, Migai Cuciumeanu,

Daniel Iordan

bottom of page